Ngày 7/6, UBND huyện tổ chức họp rà soát chỉ tiêu, tiêu chí chương trình Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
 

Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2017, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đến nay, huyện Đầm Hà đã có 3 xã đã về đích NTM là xã Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân. Phát huy những kết quả đó, năm 2018, huyện Đầm Hà phấn đấu có thêm 3 xã Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập hoàn thành Chương trình XDNTM, duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 3 xã đã được công nhận NTM và xây dựng các xã còn lại tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chie về NTM theo lộ trình đã đề ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã và các Ngành, Đoàn thể huyện đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các xã vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện 20 tiêu chí của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, trong đó liên quan đến một số tiêu chí về: Tổ chức sản xuất, thu nhập, trường học, người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, chợ, môi trường xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu…Đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương có thể hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Đồng chí Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực tiếp tục rà soát, đánh giá, đối với các xã đạt chuẩn nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được; đối với các xã chưa đạt chuẩn giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được; tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể đối với các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho 3 xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi thực hiện tiêu chí số 20; cải thiện môi trường nông thôn tại địa bàn 3 xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương, của Tỉnh và các mô hình dự án sản xuất có hiệu quả; thực hiện nếp sống vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn hoá ở nông thôn; quyết tâm đưa 03 xã Tân Lập, Tân Bình, Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo đúng lộ trình đã đề ra.

CTV.Minh Hải