Ngày 14/6/2018, tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đầm Hà do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đầm Hà.
 

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Đại biểu HĐND tỉnh thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đầm Hà đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Đại biểu HDDND tỉnh báo cáo một số kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày (12 – 13/7/2018). Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 và báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII. Kỳ họp thứ 8 dự kiến thông qua các nghị quyết quan trọng, tập trung đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2018); thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thông qua kết quả rà soát, chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh...

Cử tri huyện Đầm Hà kiến nghị một số vấn đề

Cử tri huyện Đầm Hà bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; vệ sinh môi trường; nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân; quan tâm điều chỉnh, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường; nâng cấp hệ thống điện điện đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri Đầm Hà đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh trả lời, giải đáp, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét trả lời và giải quyết; những ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện lãnh đạo huyện trả lời, làm rõ.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)