Nhằm cung cấp các phương pháp và kỹ năng truyền thông trong công tác dân số - KHHGĐ cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Đầm Hà. Trong các ngày từ 05 - 08/6/2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018 cho 270 học viên là thành viên BCĐ công tác Dân số  - KHHGĐ cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn, bản, khu phố và cộng tác viên xã hội trên địa bàn toàn huyện.
 

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua các buổi tập huấn các học viên đã được cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ và thực hành về các nội dung quan trọng trong công tác truyền thông dân số - KHHGĐ bao gồm: truyền thông vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi, truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp và một số kỹ năng, phương pháp để tổ chức thực hiện một số hoạt động truyền thông tại cơ sở như thăm hộ gia đình; tư vấn, vận động đối tượng; thảo luận nhóm nhỏ và truyền thông cộng đồng; Giới thiệu, cung cấp thông tin về nguyên nhân, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, những hậu quả và giải pháp kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; các chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi…

Phát tờ rơi

Tại đây, các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, các cộng tác viên dân số đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác truyền thông dân số - KHHGĐ tại cơ sở và thực hành một số kỹ năng thường xuyên sử dụng tại địa bàn dân cư như tư vấn cá nhân, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm…

Tập huấn BCĐ công tác dân số

Thành viên BCĐ các xã tham gia tập huấn

Bằng việc áp dụng tốt những kiến thức, kỹ năng được cung cấp trong buổi tập huấn vào hoạt động thực tế tại cơ sở, hy vọng công tác truyền thông dân số - KHHGĐ sẽ tạo được hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Ánh Tuyết.(Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện)