Ngày 13/6/2018, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, bồi dưỡng và hướng dẫn diễn tập khu vực phongfthur huyện năm 2018. Tới dự có Đại tá Lê Văn Long – Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ngành, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan.
 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018; chuyên đề âm mưu, ý đồ, chiến lược, biên chế vũ khí trang bị của các thế lực thù địch khi tiến công xâm lược Việt Nam; hướng dẫn tổ chức phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Mục đích cuộc diễn tập nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái quốc phòng; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương; bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, điều chỉnh thế trận quân sự khu vực phòng thủ của huyện trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Long – Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị: huyện Đầm Hà cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tổ chức diễn tập chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức diễn tập đúng nội dung, vấn đề huấn luyện, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện cần tích cực, chủ động vào cuộc; tham mưu sát, rõ vai trò của từng cơ quan, đơn vị, từng bộ phận; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức tốt các nội dung diễn tập theo kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngaỳ thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Thanh Nga (Trung tâm TTVH Đầm Hà)